Vergoeding door verzekeraars en kosten

Behandel Tarieven

Bij verzekerde specialistische zorg, waar de zorgaanbieder een contract mee heeft, zal het wettelijk vastgestelde eigen risico van € 385,- van toepassing zijn. Dit betekend dat de verzekeraar de behandeling vergoed, maar dat de eerste €385 ,- ( indien er geen andere specialistische zorg is afgenomen) met de verzekeraar zal worden afgerekend. Indien cliënten na een jaarwisseling doorgaan met de behandeling, moeten zij rekening houden dat het eigen risico elk jaar van toepassing is, hetgeen kan betekenen, binnen 1 behandeling, dat men geconfronteerd kan worden meer kosten.

Bij de Nederlandse zorgautoriteit, NZA, zijn de actuele tarieven te vinden.

https://www.nza.nl/zorgsectoren/geestelijke-gezondheidszorg-ggz-en-forensische-zorg-fz

De praktijkhoudster, declareert middels haar patiëntendossier systeem ZILOS en VECOZO, bij de verzekeraar bij wie zij contracten heeft, via het Zorg Prestatie Model ( ZPM) op korte termijn na de sessies. De verzekeraar maakt dat een verrekening met de cliënt.

No Show:

Indien cliënten zich binnen 24 uur voor de gemaakt afspraak, zich niet afmelden, kan een no show tarief van toepassing zijn. Ziekte of een geldige redenen voor afmelding, dient ook tijdig en met voorkeur voor 9.00 uur gemeld worden.

Voor No Show zal een tarief van 50 euro worden gevraagd.  De cliënt zal hiervoor een factuur krijgen, die deze zelf zal moeten betalen.  De verzekeraar betaalt niet voor No Show!

Om dit te voorkomen, is het dringende verzoek, om tijdig en wel minimaal 24 uur of eerder, uw afspraak af te melden en te verschuiven, mocht u niet in staat zijn om te kunnen komen.

Onverzekerde zorg:

Voor onverzekerde zorg is het tarief €80,- per uur, dit kan per factuur, via bank of in contacten worden voldaan.

Indien de zorgaanbieder ( nog) geen contract zou hebben met uw verzekeraar:

Voor vergoeding van zorg waarbij zorgaanbieder nog geen contract heeft, zal voorafgaand en in goed overleg met de betrokken cliënt, besproken worden wat het tarief is voor de onverzekerde zorg. E.a. verschilt per verzekeraar. Ongecontracteerde zorg is dus wel mogelijk.

Zorgverzekeraars waarbij ik in 2024 een contract mee heb:

Zorgverzekeraars 2024