Werkwijze bij aanmelding en wachttijden en richtlijnen voor de verwijzing

Aanmeld procedure en wachttijden Psychologie Praktijk Cherryl Sewpersad

Voorafgaand, het behandelgebied betreft Basis GGZ, BGGZ, het gaat bij mijn praktijk dus om generalistische geestelijk gezondheidszorg problematiek.

Cliënten kunnen zich met een verwijzing van de huisarts telefonisch, sms of per mail zich aanmelden bij mij persoonlijk.

Indien mensen zich via de website of via andere verwijzers aanmelden, zal ik altijd persoonlijk contact op nemen met de betrokkene om een afspraak in te plannen, nadat is besproken of de persoon bij mij op juiste plek zit. Wanneer ik werkzaam ben op de praktijk en de telefoon niet kan opnemen, dan kan men inspreken in mijn voicemail en ik doe mijn best om z.s.m., doch binnen 24 uur terug te bellen.

Ik zelf, praktijkhoudster en behandelaar Cherryl Sewpersad, zal met betrokkene na een telefonische screening omtrent de hulpvraag en de mogelijkheden van behandeling bij mijn praktijk een afspraak in plannen. U heeft alleen met mij te maken!

Bij het eerste vaak (telefonische) gesprek zullen ook de voorwaarden, behandelmogelijkheden en tarieven kort worden toegelicht. Of er zal worden verwezen naar de website voor meer achtergrond informatie. Men kan terecht met vragen en antwoorden over verzekeringsvoorwaarden, wachttijden, behandelmogelijkheden, kosten. Het streven is vooral om transparant en compleet te zijn met de informatie.  Ook wordt er wel eens op gewezen, dat bij de eigen verzekeraar meer informatie verkregen kan worden. In een groot aantal gevallen is er een korte lijn van verwijzer, i.v.m. samenwerking met POH GGZ medewerkers en huisartsen zelf van m.n. een aantal huisartsenpraktijken in  Den Haag en regio. Maar de praktijk is toegankelijk voor een ieder, mits de hulpvraag past binnen basis GGZ problematiek.

Noodzakelijk/belangrijk:

Voor de aanmelding en behandeling bij mijn praktijk, binnen Basis GGZ,  is een verwijzing van uw huisarts of andere verwijzer noodzakelijk. Daarop moet de problematiek enigszins geformuleerd zijn en is het van belang, dat de AGB code van de verwijzer op de verwijzing vermeldt staat.

Dit heeft te maken met voorwaarden  van de verzekeraars, zodat men in aanmerking kan komen voor vergoeding van de zorgkosten.

Bij de intake dient men de verwijzing, een gelding identiteitsbewijs ( rijbewijs of Identiteits- ID kaart of Paspoort) en een verzekeringspas te overleggen. Deze informatie wordt met inachtneming van de AVG in een elektronisch patiënten dossier opgenomen.

Wachttijden

Het streven is om binnen 2-4 weken een afspraak met de aangemelde cliënt in te plannen. In meer dringende zaken, zal gepoogd worden binnen een week een afspraak te maken. Echter gezien de drukte en de wachtlijstproblematiek in de GGZ, zijn de wachttijden de laatste tijd opgelopen tot ongeveer 4 tot 8 weken. De behandeling kan doorgaans dan wel binnen 2 -3 weken na de intake aanvangen. Indien men niet gelijk ingepland kan worden, kan besproken worden om op een wachtlijst geplaatst te worden. N.b.de actuele wachttijden zijn op de beginpagina weergegeven.

E.a. zal afhankelijk zijn van de beschikbaarheid in de agenda, maar het streven is om zo snel als mogelijk cliënten in te plannen, om de wachttijd tot een minimum te beperken.

Bij Vektis en NZA zijn ook actuele wachttijden op te vragen en in te zien. Deze worden door de praktijkhoudster elke maand ingediend.

Checklist voor verwijsbrief van de huisartsen voor GGZ hulp

Zaken die beslist op de verwijzing van de huisarts vermeld moeten staan om vergoeding via de verzekeraars mogelijk te maken:

  1. AGB- code verwijzer/huisarts
  • Indicatie SGGZ ( specialistisch) of BGGZ ( basis)
  • DSM- diagnose of vermoeden van diagnose van verwijzer
  • Er moet een datum op de verwijzing staan
  • Er moet een BSN nummer van cliënt/patiënt op staan
  • Adresgegevens van de cliënt/patiënt
  • Voor wie is de verwijzing: naam hulpverlener of Instelling vermelden.( b.v. Psychologie praktijk Cherryl Sewpersad, ta.v. Cherryl Sewpersad Gz Psycholoog)

AVG en privacy

Ik houd mij binnen mijn praktijk aan de voorwaarden als het gaat om de privacy en geheimhouding van uw persoonsgegevens volgens de wet AVG. E.a. is vastgesteld in een privacy verklaring. Deze is in te zien:

Privacyverklaring-psychologie-praktijk-Cherryl-Sewpersad-1

Mocht u als client bezwaar hebben tegen het delen van persoonlijke informatie met bijvoorbeeld de verzekeraar, dan kunnen we dat vastleggen middels een privacy verklaring, die u dient te tekenen: Zie hier een voorbeeld van een dergelijke verklaring:

Privacyverklaring-Zorgprestatiemodel-ggz